TISPA: het duurzame alternatief voor weefselanalyse op de pathologie

Op het pathologie lab worden verschillende giftige en vervuilende stoffen gebruikt. Zo gebruikt elk pathologie lab xyleen en formaline voor het 'doorvoeren' van weefsels. De Nederlandse zorg is verantwoordelijk voor ca. 7% van de CO2-uitstoot van Nederland. De TISPA-machine, een coproductie van Isala met een leverancier, maakt geen gebruik van xyleen, en binnenkort ook niet meer van formaline. Dat is een primeur van wereldformaat, waar Isala en de leverancier het octrooi voor hebben gekregen. De doorlooptijd van de machine gaat van gemiddeld 13 uur naar 4 uur, waardoor het proces versneld wordt. En als de machine vastloopt (gebeurt elk laboratorium eens per 10 jaar) zijn de weefsels nog steeds geschikt om door te voeren. Hierdoor hoeven geen patiënten opnieuw gebiopteerd te worden, iets wat voor o.a. leverbiopt een risicovol proces is. We delen deze best practice graag met andere ziekenhuizen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl