Verbeterde Zorg bij Bekkenbodemverzakkingen: Focus op Langetermijnresultaten

Onze innovatie richt zich op het aanpakken van bekkenbodemverzakkingen, een aandoening die gepaard gaat met incontinentie, pijn, uitstulping en seksuele disfunctie, en een negatieve impact heeft op de levenskwaliteit van patiënten. Het aantal operatieve correcties stijgt snel door vergrijzing, maar langetermijnresultaten zijn momenteel gebrekkig, met terugkerende problemen en complicaties. Het ontbreken van langetermijndata leidt tot ontoereikende richtlijnen en inefficiënte follow-up en patiëntenzorg.

Onze oplossing omvat een prospectief cohortonderzoek bij patiënten die robot-geassisteerde bekkenchirurgie ondergaan sinds 2011 in het Meander MC. We verzamelen uitkomstmaten zoals anatomische genezingssnelheid, patiënt-gerapporteerde resultaten en complicaties. Het doel is om een duidelijk plateau van voorkomen te definiëren en daarmee adequatere richtlijnen en patiëntenzorg te ontwikkelen.

We hebben dringend hulp nodig van STZ om dit onderzoek succesvol uit te voeren. Financiële steun en expertise zijn cruciaal voor het opzetten en analyseren van het onderzoek. Samenwerking met andere zorginstellingen verbetert de generaliseerbaarheid van de bevindingen. Onze innovatie zal een significante bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met bekkenbodemverzakkingen, hun levenskwaliteit verhogen en de sociale en economische belasting verminderen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl