Verbinding sportstudenten met ziekenhuis domein 

Het probleem: bewegen tijdens ziekenhuisopname viel te veel onder het domein van fysiotherapie en was te veel gericht op trainen. Bewegen in onze visie moet vooral leuk en een sociale activiteit zijn. Het is de verantwoordelijkheid van het hele team rondom de patiënt om dit uit te dragen. Motiveren van patiënten bleek moeilijk binnen het ziekenhuis naast beperkte tijd verpleegkundigen. Motivatie-verhogende beweegactiviteiten als bewegen met medepatiënten in groepen was nauwelijks mogelijk. Als patiënten al in beweging kwamen tijdens opname was er onvoldoende aansluiting met bewegen thuis. 

De innovatie: bundeling van krachten tussen Fontys hogeschool Sport en Recreatie, de Buurtsportcoaches gemeente Den Bosch en werkgroep revaliderend werken Jeroen Bosch Ziekenhuis. Gezamenlijk creëren van een leerwerkplek voor studenten door het ontwerpen van beweegcafés op klinische afdelingen met verbinding met buurtsportcoaches die patiënten toeleiden naar beweegactiviteiten in eigen woonomgeving. 

Het bewijs: positieve ervaringen patiënten, professionals die aangeven dat patiënten nu veel meer tot bewegen zijn te motiveren (medewerker tevredenheid), toename van aantal inwoners uit de regio die gezien worden door buurtsportcoaches. Op de dialyse zijn er zelfs patiënten op de studenten afgestapt om te vragen of zij ook mee mochten doen op de afdeling waar het beweegcafé draaide. 

Hulp van STZ: effect op patiënttevredenheid kan verder onderzocht worden. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl