Verpleegkundige Impact in de Praktijk 

De zorg staat onder druk. De uitdagingen in de huidige zorgtransformatie vragen om inzet van verpleegkundigen voor deze beweging. Dit vraagt - naast betrokkenheid - om professioneel zeggenschap.  

Verandering in de dagelijkse praktijk is complex en vraagt om coaching. In het project Verpleegkundige Impact in de Praktijk worden 20 verpleegkundigen “in the lead” gezet om te komen tot veranderingen. Alle 20 ideeën hebben als uitgangspunt: het houdbaar houden van de zorg, ervan uitgaande dat de zorgzwaarte de komende jaren stijgt, met minder zorgprofessionals. Deze verpleegkundigen worden vanuit het project gefaciliteerd in tijd en coaching op maat. Enkele voorbeelden: samen beslissen met ouders en kind bij visite op de kinderafdeling, mogelijkheden onderzoeken van een zorgrobot of het zorgpad van een patiënt met een diabetes voet verbeteren. In gezamenlijke sessies krijgt de groep coaching en wordt er in intervisies gereflecteerd door de groep op eigen professionele gedrag en het veranderproces.  

Eerste evaluaties laten zien dat zelfbewuste professionals het eigen veranderproces omarmen en bovenal meer werkplezier ervaren door echt impact maken in de praktijk!  

We hopen deze inspiratie te delen als best practice met STZ-ziekenhuizen. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl