Verpleegkundige rapportage met NANDA NIC NOC (NNN) 

Het probleem: de verpleegkundige praktijk kent een hoge registratielast en gebrek aan accurate, gestructureerde en relevante verpleegkundige verslaglegging. Dit leidt tot inefficiëntie, verminderde kwaliteit van zorg en moeilijkheden bij het delen van informatie tussen zorgverleners. 

De innovatie: we innoveerden de verpleegkundige verslaglegging via het werken met NANDA NIC NOC (NNN). Door gebruik van classificaties doen verpleegkundigen gestructureerd en uniform verslag, wat resulteert in verminderde registratielast, betere communicatie en hogere kwaliteit van zorg. In de implementatie en borgingsfase deelden we kennis en ervaringen met ziekenhuizen die volgens dezelfde methodiek werken. We ontwikkelden als procesversneller, samen met verpleegkundigen, afdelingsspecifieke zorgplannen en bevorderen het werken met NNN met een dashboard en het meten van de kwaliteit van de verslaglegging. 

Het bewijs: uit onderzoek blijkt dat gebruik van wetenschappelijk gevalideerde classificaties NANDA-I, NIC en NOC leidt tot verbeterde klinische besluitvorming, betere zorgplanning en een verhoogde patiëntveiligheid. Verpleegkundigen documenteren nauwkeuriger en relevanter, wat samenwerking tussen zorgverleners verbetert en de continuïteit van zorg waarborgt. 

Hulp van STZ: binnen de vereniging STZ kan deze innovatie opgeschaald vanuit de drie ziekenhuizen die NNN gebruiken naar de andere 24 STZ-ziekenhuizen in Nederland. Hierdoor profiteren duizenden verpleegkundigen van gestandaardiseerde en wetenschappelijk onderbouwde verpleegkundige verslaglegging, waardoor de efficiëntie en de kwaliteit van zorg op nationaal niveau verbetert. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl