Verpulverde blauwe doeken: van afval tot grondstof voor 3D printers

Probleem: ziekenhuizen dragen bij aan de afvalberg, o.a. door het gebruik van wegwerpmateriaal zoals de blauwe polypropyleen doeken welke schoon bij het patiëntenafval komen. Daarnaast neemt het gebruik van 3D-technologie toe. Gelre ziekenhuizen heeft ruime ervaring met het maken van technische onderdelen en van patiënt specifieke modellen, splints en mallen. Ook voor het maken van deze 3D-mallen is materiaal nodig. Dit materiaal is vrij kostbaar en draagt uiteindelijk ook weer bij aan de afvalberg.

Innovatie: door de blauwe doeken te verpulveren, wordt het afval benut voor een waardevolle toepassing. Het poeder kan gebruikt worden voor het maken van 3D-prints. Deze 3D-prints dragen bij aan functionele technische oplossingen en een optimaal chirurgisch proces.

Bewijs: het idee is uitgewerkt en besproken met diverse partijen, zoals Hogeschool en NewTechPark.

Hulp: we willen graag samen met andere ziekenhuizen dit idee verder ontwikkelen en mogelijkheden voor financiering onderzoeken. Daarnaast willen we dit met dit idee ons innovatienetwerk verder versterken en scholing en klinisch onderzoek stimuleren. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl