We trekken een grens! De integrale aanpak van grensoverschrijdend gedrag binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis

Aanleiding: de sociale veiligheid staat onder druk. De schandalen, de schrijnende voorbeelden van al dan niet seksueel getint grensoverschrijdend en/of intimiderend gedrag, dwingt ook zorgorganisaties te reflecteren op dit thema. Het vraagt om bewustwording, beleid en actie in het streven naar een prettige en veilige werk- en zorgomgeving.  

Maar hoe pak je dat aan? Hoe zorg je ervoor dat het op alle niveaus tot bewustzijn en ander gedrag leidt? De Raad van Bestuur, het Medisch Specialisten Bestuur, de Ondernemingsraad, het Verpleegkundig Stafbestuur en de Cliëntenraad hebben gezamenlijk afgesproken dat grensoverschrijdend gedrag in onze organisatie nog krachtiger bestreden moet worden en meer aandacht, bewustzijn en actie verdient.  

Er is een actieplan opgesteld waarin de volgende acties zijn uitgezet: 1) aanpassing van de gedragscode; 2) aanpassingen van bestaand beleid; 3) melden en bewustwording. Concreet betekent dit: • Implementatie van de app #zouikwatzeggen • Training voor leidinggevenden • Dialoogtafels voor alle teams • Maatwerk voor teams met actuele problemen.  

Tot slot: bovengenoemde acties hebben geleid tot bewustwording van en het bespreekbaar maken van de problematiek van grensoverschrijdend gedrag. Door onze aanpak te delen met STZ willen wij andere ziekenhuizen stimuleren dit onderwerp op te pakken. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl