Zelfanamnese voor de klinische patiënt 

 

Bij geplande klinische opnames zorgt de intakeverpleegkundige dat de verpleegkundige anamnese vooraf aan de opname is ingevuld. Bij spoedopnames neemt de verpleegkundige van de afdeling deze anamnese af. Dit is soms tijdrovend en bovenal moeilijk inplanbaar. Het is een lange lijst met vragen die soms aanleiding geven voor een dieper gesprek. Deze tijd is je helaas niet altijd gegund.  

Hoe fijn zou het zijn als de patiënt alvast zelf de vragen kan invullen zodat je kan inschatten hoe lang de verpleegkundige anamnese zal duren. En dat natuurlijk digitaal waarbij de antwoorden rechtstreeks in het elektronisch patiëntendossier (EPD) op de juiste plek komen. Daarna neem je de vragen samen nog even door als er bijzonderheden zijn. Dat scheelt tijd, geeft patiënt meer eigen regie én de het gesprek met de patiënt wordt beter omdat je het over de meest relevante dingen kan hebben.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl