Ziekenhuisbrede scholing kwetsbare ouderen

Het probleem: we worden als mensen steeds ouder. Ouderdom komt met gebreken zeggen ze wel eens. We zien dat de complexiteit van zorg voor deze groep toeneemt. De oudere zorgvrager heeft andere dingen nodig van de zorgprofessionals. Ouder worden is daarnaast anno 2023 ook nog eens anders dan toen in 1980. Zorgprofessionals weten niet altijd welke zorg passend is. 

De innovatie: wij zorgen ervoor dat we alle zorgprofessionals opleiden hoe deze zorg te geven. Door middel van bedside teaching aan alle zorgprofessionals zorgen we voor het ontwikkelen van hun kennis, kunde en houding wat betreft deze patiëntenpopulatie. 

Het bewijs: inmiddels hebben we op de meeste verpleegafdelingen onze scholing gegeven. We zien dat de connectie tussen kennis en de praktijk hiermee gemaakt wordt. We zien dat ouderen met een kwetsbare gezondheid sneller herkend en erkend worden waardoor interventies sneller ingezet worden. 

Hulp van STZ: Om bovenstaande te kunnen borgen hebben we gelden nodig om dit te kunnen financieren. Hiermee kunnen we de Geriaters en Verpleegkundig consulenten tijd geven om hiermee verder te kunnen. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl