Zorgvereenvoudigers aan de slag in Amphia

Probleem: in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt staat de zorgsector voor de uitdaging om efficiënter te werken zonder in te leveren op de kwaliteit van zorg.

Innovatie: medewerkers gaan als Zorgvereenvoudiger aan de slag met een kleine of grote procesverbetering op eigen afdeling die bij voorkeur opschaalbaar is. Ze volgen hiervoor een meerdaagse scholing en worden onderdeel van het netwerk ‘Zorgvereenvoudigers’, waar ervaringen gedeeld worden en inspiratiesessies plaatsvinden. Dit leidt tot een olievlekeffect binnen de organisatie, waarbij steeds meer medewerkers als Zorgvereenvoudigers aan de slag gaan.

Bewijs: de resultaten in Amphia zijn veelbelovend. Met 52 volledig geschoolde Zorgvereenvoudigers zijn positieve effecten zichtbaar, zoals beter voorraadbeheer, verkorting van doorlooptijden en verbeterde samenwerking met ondersteunende afdelingen. Een concreet succesverhaal is te vinden op de cardiologische afdeling, waar door verpleegkundigen dagelijks misgegrepen werd naar verpleegkundige materialen op de patiëntkamers. De oplossing kwam voort uit samenwerking met housekeeping, voorraadbeheer en verpleegafdeling. Gezamenlijk hebben zij een standaard lade-indeling gemaakt middels vakverdeling met visualisatie en het werkproces is beter op elkaar afgestemd waardoor het misgrijpen significant is verminderd.

Hulp: verbinding binnen zorgnetwerk continu verbeteren, het delen van expertise, hulp bij kennis over opschaling (in- en extern).

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl