Banner SOP's
 inhoudsopgave
Bruno figueiredo RBnP OdmTeE unsplash

Het STZ kwaliteitshandboek SOP's

Het kwaliteitshandboek bestaat uit zes verschillende onderdelen: voorbereiding centraal, voorbereiding lokaal, uitvoering, afsluiting, organisatie en extra. Voor elk onderdeel zijn algemene SOPs beschreven conform de geldende wet- en regelgeving voor het doen van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Met deze link komt u bij de inhoudsopgave van het STZ kwaliteitshandboek SOP's.
Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl