17-07-2023

"De Innovatiechallenge is een ode aan innovatoren"

Op 12 oktober 2023 worden tijdens het grote jaarevent van STZ de prijzen voor de beste innovaties in de STZ-ziekenhuizen uitgereikt. We spreken er over met Roos Leber, bestuurslid STZ en met Maartje van den Broek, programmamanager STZ.

Maartje en roos

Foto: programmamanager Maartje van den Broek (l) en bestuurder Roos Leber (r)

  • Twijfel niet en dien jouw innovatie tot en met 31 juli 2023 in via het inschrijfformulier.
  • Heb je nog vragen? Mail ze dan naar Maartje van den Broek, beleidsadviseur innovatie en zorgtransformatie van STZ (m.vandenbroek@stz.nl)
  • Meer lezen? Op deze pagina vind je meer informatie!

Wat is de STZ-innovatiechallenge eigenlijk precies?

MB: Met de challenge gaan we op zoek naar die innovaties uit onze STZ-huizen die leiden tot zorgtransformatie. Wij hanteren een brede definitie van innovatie: een innovatie is een vernieuwing die, direct of indirect, aantoonbare en substantiële verbetering teweegbrengt in één of meerdere fasen van het (zorg)proces. Dit kan een technologische innovatie zijn, maar ook een proces- of sociale innovatie.

RL: De innovatiechallenge is een mooie parade van prachtige initiatieven. Het is ook een ode aan innovatoren. Want innovatie gaat gepaard met vaak veel tegenslag. Innovatoren zijn doorzetters… en die hebben we heel hard nodig!

Waarom hebben we die doorzetters zo hard nodig? Waarom organiseren we eigenlijk een innovatiechallenge?

RL: We staan met elkaar voor de grote uitdaging om het zorgstelsel toegankelijk en betaalbaar te houden. We hebben zorgvernieuwing nodig. We móeten anders omgaan met vraag en aanbod. Innovaties inspireren, brengen een nieuwe visie, zijn de aanzet tot transformatie van zorg. Ik noem een voorbeeld: Eén van de grootste zorgen gaat over personeel. Hoe houden we voldoende mensen aan het werk? Tijds- of arbeidsbesparende innovaties zijn dan zo belangrijk.

MB: De challenge biedt ook een overzicht van de innovaties die in de diverse ziekenhuizen worden ontwikkeld. Vaak weten ziekenhuizen niet waar anderen mee bezig zijn. Vanuit het Team STZ werken we aan een duidelijke etalage om alle innovaties onder te brengen. Om anderen te kunnen inspireren en om van elkaar te kunnen leren.

Is STZ in staat om succesvolle innovaties verder te brengen?

RL: jazeker. STZ is de vereniging die succesvolle innovaties verder brengt door slim te schalen. Wat we beogen is om niet alleen maar een innovatie te etaleren en te prijzen, maar ook een innovatie te implementeren. De projectdraaiboeken delen. Opgeloste problemen en getackelde uitdagingen te delen met andere ziekenhuizen. We willen ervoor zorgen dat niet elk ziekenhuis hetzelfde probleem hoeft op te lossen. Laten we het wiel eenmalig uitvinden en laten we dat goed doen!

Roos Leber: “je hebt multidisciplinaire teameffort nodig om tot schaalbaar succes te komen.”

Wat zijn de grootste learnings van eerdere edities?

RL: Wat we zien is dat een innovatie de grootste kans van slagen heeft als het initiële projectteam bestaat uit meerdere disciplines. Met alleen innovatie, creativiteit en zorginzicht kom je er helaas niet. De grootste uitdagingen liggen vaak op het vlak van bedrijfsvoering of bekostiging. Je hebt echt multidisciplinaire teameffort nodig om tot schaalbaar succes te komen.

MB: Daarnaast hebben we geleerd dat het voor de challenge beter is om meerdere categorieën te implementeren. We maken deze editie onderscheid in 2 categorieën: enerzijds ‘het beste idee’; een innovatie die nog in de kinderschoenen staat maar ontzettend veel potentie heeft. Anderzijds ‘het beste uitgewerkte initiatief’; een innovatie ready for scale-up die in één (of meerdere) STZ-huizen al geïmplementeerd is in het reguliere proces. In deze categorie vind je de innovaties die je andere ziekenhuizen ook gunt.

RL: Ook kiezen we deze editie voor een substantiële prijs die er echt op gericht is om innovaties verder te brengen: Voor de winnaars staat er begeleiding van een gerenommeerd bureau klaar. Samen ga je dan aan de slag met dé kernvraag: Hoe kom je tot een volgende stap in de ontwikkeling van je innovatie?

MB: Wat we vooral hebben geleerd in eerdere edities dat er ontzettend veel innovatiepotentie in de STZ-ziekenhuizen is. We zien enorm uit naar de inzendingen van dit jaar!

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl