19-05-2022

Fenna Heyning start nieuwe uitdaging, Marjoleine van der Zwan STZ directeur a.i.

Fenna Heyning, directeur STZ, zal per 1 juli aan een nieuwe uitdaging beginnen bij NLC, The European Healthtech Venture Builder.

Wij willen Fenna bedanken voor de afgelopen 8 jaar als directeur. Onder haar leiding en natuurlijk in samenwerking met anderen heeft zij de kernthema’s Innovatie & Zorgtransformatie en 24/7 Topklinische & Complexe Acute Zorg op de kaart gezet. Ze heeft zich binnen deze thema’s ingezet voor de innovatiechallenge, het topklinisch zorgregister en de leerstoel Innovatie & Zorgtransformatie. Tevens is JongSTZ door haar visie in het leven geroepen.

De slagkracht van het bureau is tijdelijk beïnvloed geweest door uitval van twee medewerkers en wisselingen op belangrijke posities. Daarin ontstaat duidelijk een nieuw perspectief. Tussen 1 april en 1 juli treedt Peter Go op als interim-voorzitter en op 1 juli treedt Paul Blokhuis aan als voorzitter STZ. De 2 bureaumedewerkers bouwen hun taken weer op. Daarnaast wordt Marjoleine van der Zwan als interim-directeur aangesteld. Het bestuur is blij, dat zij met haar innoverende managementervaring, brede netwerken en warme persoonlijkheid de STZ komt versterken.

Tijdens de zomer zullen we ons heroriënteren op de koers van STZ, waarbij we de de thema’s willen versterken. De eerste strategiebijeenkomst staat eind juni gepland met het bestuur, bureaumedewerkers, de interim-directeur en natuurlijk de nieuwe voorzitter. Voorafgaand aan de ALV van 7 oktober, zullen we op de avond van 6 oktober graag in gesprek gaan met de Raad van Bestuur, Bestuur Medische Staf en Verpleegkundig Staf Bestuur van alle STZ-ziekenhuizen over de nieuwe strategie.

Graag herinneren we u aan de reeds aangekondigde ALV op donderdagochtend 23 juni. Deze zal nog niet fysiek plaatsvinden.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl