12-04-2023

Inspiratiediner creëert versnelling op transformatie

Tijdens het overboekte inspiratiediner op 30 maart jl. praatten bestuurders en innovatiemanagers met elkaar over de grote vraag hóe met elkaar de transformatie te versnellen. Binnen de Topklinische Ziekenhuizen vinden immers veel innovatieve projecten plaats die leiden tot transformaties. Maar hoe schalen we deze projecten nu op? We spraken over de key succesfactoren en de key failures rond het implementeren van innovaties. 

Id4

Bevlogen vliegwiel

Avondvoorzitters Jos Knaapen, innovatiemanager Isala en Maartje van den Broek, programmamanager innovatie en zorgtransformatie STZ, leidden de aanwezigen soepeltjes door de avond. Aan de hand van vier presentaties en vier stellingen werden bevlogen discussies aan tafel gehouden. We delen hier graag de presentaties. 

Bijzonder hoogleraar innovatie en transformatie Anne Marie Weggelaar en STZ-promovenda Manon Roest presenteerden de eerste uitkomsten van hun onderzoek. Ook van deze presentatie delen we graag de dia's.

Vier belangrijke learnings

Aan het eind van de avond trokken de aanwezigen vier belangrijke conclusies en aanbevelingen:

  1. Ons STZ-netwerk is goud waard;
  2. Er zijn prachtige innovaties binnen ons netwerk; 
  3. Energie en plezier zijn de kracht achter innovatie;
  4. Succesvolle initiatieven mogen niet een goed bewaard geheim worden. Delen, implementeren, opschalen betekent sámen de transformatie versnellen!

Id 1

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl