20-06-2022

Lectoraat onderzoekt hoe verpleegkundigen zich blijvend kunnen ontwikkelen

De coronacrisis legde een nijpend probleem in de zorg bloot: een hoge uitstroom van verpleegkundigen in combinatie met een groeiend tekort. Een van de oorzaken is het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden. Met de oprichting van het lectoraat ‘Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen’ - dat 1 juni gestart start is - slaan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), Avans Hogeschool en Fontys de handen ineen. Samen onderzoeken ze hoe verpleegkundigen zich continu kunnen blijven ontwikkelen.

Foto: ETZ

In de zoektocht naar een oplossing voor dit probleem richt het lectoraat – dat mogelijk is gemaakt door de L.INT-subsidie van Regieorgaan SIA, in samenwerking met de STZ – zich op het effect van het werken in Zorg Innovatie Centra (ZIC’s) op de continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. “We weten namelijk al dat het werken in een ZIC een grote leeropbrengst oplevert voor studenten”, legt Annemarie de Vos, de L.INT-lector in het ETZ uit. In een ZIC – een leeromgeving binnen een bepaalde ziekenhuisafdeling, die studenten onder leiding van een gediplomeerd verpleegkundige zelfstandig draaiende houden – streeft men naar een cultuur, waarbinnen leren, onderzoeken en innoveren hand in hand gaan.

Het lectoraat zal in de zeven ZIC’s binnen ETZ op zoek gaan naar verschillende elementen die de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen stimuleren. “Vervolgens willen we met die elementen een vertaalslag maken naar ziekenhuisafdelingen die géén ZIC hebben”, geeft De Vos aan. Op die manier onderzoekt het lectoraat of bepaalde ontwikkelingen binnen een ZIC geschikt zijn voor verpleegkundigen op andere ziekenhuisafdelingen. Daarnaast gaan de resultaten handvatten geven om de opleidingen verpleegkunde aan te passen en startende professional beter uit te rusten voor het beroep.

De Vos hoopt dat de onderzoeksresultaten tot ver buiten de ziekenhuismuren van het ETZ reiken. “In het meest ideale geval gaan andere Nederlandse ziekenhuizen de uitkomsten ook implementeren en evalueren”, aldus een ambitieuze De Vos, die daar meteen een langetermijnvisie aan toevoegt. “Ik hoop dat de uitstroom onder verpleegkundigen daadwerkelijk vermindert. En dat een verpleegkundige bijvoorbeeld zegt: ‘Ik wilde eigenlijk de zorgsector verlaten, maar de beschikbare ontwikkelingsmogelijkheden weerhielden me daarvan’. Dat is wel mijn ultieme doel.”

Voor het volledige persbericht van ETZ kijkt u op de website: https://www.etz.nl/Over-ETZ/Nieuws/2022/05/Lectoraat-onderzoekt-blijvend-ontwikkelen

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl