Open de deur naar toegankelijke zorg

Op 14-3-2024 vond het RENurse congres plaats. Centraal stond het thema ‘De vanzelfsprekendheid van toegankelijke zorg neemt af. Kijken we toe óf komen we in actie?’

Honderd verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundig onderzoekers en een handjevol managers uit diverse windstreken bespraken samen de toekomst van het vak.

DSC 0475 Verbeterd NR Lisette Schoonhoven verkleind

Foto gemaakt door Lotte Stierhout

Lisette Schoonhoven (foto), hoogleraar verplegingswetenschap bij het UMCU, maakte de zaal bewust van de uitdagingen in de zorg met haar presentatie  ‘Winter is coming, of nu al hier?’ Ze deelde haar visie over tekorten aan het bed, maar ook over tekorten aan (beschikbare uren) om onderzoek te kunnen doen.  Daarnaast zijn er zorgen over de toestroom van (oudere) patiënten. Verandering is nodig, het is noodzakelijk dat ‘de verpleegkundige’ meegaat in de transformatie en dat alle middelen hiervoor beschikbaar gesteld moeten worden.

Patiënt Guido (visueel beperkt en patiënt met de ziekte van Crohn) vertelde de zaal over zijn persoonlijke ervaringen met de zorg. Hij is erg positief over zijn behandelteam als het gaat om medisch en verpleegkundig specialistische hulp, maar soms zijn er wat kleine dingen nodig om verbetering te creëren.  In het ziekenhuis waar Guido patiënt is bevindt zich namelijk wel een gespecialiseerd behandelcentrum voor oogaandoeningen, maar is er voor de deur van het ziekenhuis geen pad waarmee hij de weg naar binnen kan vinden.

Lid adviescommissie (namens de Federatie van Medisch Specialisten) ZEGG en KNO-arts in Gelre ziekenhuizen, Raphael Hemler, vertelde over het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Voor dit programma is er een beter-laten-lijst ontwikkeld. Hierin staat de vraag centraal: Wat heeft de zorgvrager nodig; voegt wat we doen iets toe en wat levert het op?

In de middag ging de groep uit elkaar om in deelsessies van een kwartier kennis te delen. Er werden mooie voorbeelden van veranderingen getoond waarover de deelnemers in gesprek konden. Ook hierbij kwam het belang van het opleiden van goed personeel en het doen van wetenschappelijk onderzoek weer naar voren als essentiële onderdelen om de transformatie te versnellen!

Eén van de mooie voorbeelden in de middag is van Bart Verheijen, teamleider interne geneeskunde VieCuri, over reactiverend verplegen op de verpleegafdeling interne-ouderen geneeskunde. Deze methode is gericht op het nabootsen van de thuissituatie van patiënten. Hierdoor kunnen oudere en of kwetsbare patiënten eerder en vaker terug naar huis. Dit concept is een voorbeeld van verpleegkundig leiderschap. Dit hebben we heel hard nodig om de deur te openen naar toegankelijke zorg.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl