17-02-2023

Sámen de transformatie versnellen: ambitie 2023 - 2027

Met het ambitiedocument 2023 - 2027 presenteren de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen een vervolg op eerdere strategische verkenningen en een antwoord op de grote uitdagingen in de zorg. De missie voor de komende jaren luidt: De topklinische ziekenhuizen versnellen samen de transformatie naar toekomstbestendige en hoogstaande ziekenhuiszorg.

Om de STZ-bijdrage aan de transformatie in de zorg te versnellen, zijn door het bestuur en het bureau tijdens een aantal strategische sessies in 2022 de missie en visie aangescherpt. De nieuwe koers van STZ wordt gepresenteerd in het STZ Strategiehuis: dit geeft in één oogopslag weer waar STZ voor staat.

Onze waarden
STZ heeft drie waarden die leidend zijn voor het handelen:

  • Verbinden
  • Versnellen
  • Vertrouwen
Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl