14-03-2024

Elze Bent nieuwe voorzitter van RENurse

Tijdens het RENurse Congres ‘Open de deur naar toegankelijkheid’ is Elze Bent benoemd tot voorzitter van RENurse.

Elze Bent

Elze Bent

Voorzitterswissel

De eerder vertrokken oud-voorzitter Wilma Jackson werd uitgebreid bedankt voor het werk van de afgelopen jaren. Stuurgroeplid en STZ-bestuurder Catharina van Oostveen: “We bedanken Wilma voor haar fantastische bijdrage in de afgelopen vijf jaar aan het bouwen van het consortium. Haar bijdrage heeft geleid tot een sterker en krachtiger RENurse.”

Stuurgroeplid en lector Annemarie de Vos voegt toe: “We zijn erg verheugd om Elze Bent als nieuwe voorzitter naar voren te mogen schuiven. Elze voegt nieuw elan en groot enthousiasme toe aan het belangrijke werk van RENurse”.

Infrastructuur RENurse groeit

RENurse is een consortium van inmiddels 14 STZ-ziekenhuizen, een consortium dat een academische en wetenschappelijke infrastructuur implementeert in de STZ-ziekenhuizen. Deze infrastructuur stelt verpleegkundig onderzoekers in staat zich te ontwikkelen en te groeien. Daarnaast verbetert het consortium de kwaliteit van verpleegkundige zorg in de ziekenhuizen door het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van state-of-the-art verpleegkundige kennis. Elze Bent: “ik zie het als mijn persoonlijke taak om de overige 13 STZ-ziekenhuizen ook aan te sluiten. Sámen kunnen we de zorgtransformatie versnellen.”

Elze Bent krijgt voorzittershamer in eigen huis

Elze Bent is Leerhuismanager in Gelre Ziekenhuizen. Elze heeft ruime ervaring in zowel de verpleegkundige, de wetenschappelijke, de managerial en de leerhuisomgeving. Zij werkte eerder in het Deventer Ziekenhuis en ziekenhuis Gelderse Vallei. Sinds januari 2023 is Elze werkzaam in Apeldoorn en Zutphen. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl