22-01-2024

Handreiking opleidingscontinuüm benadrukt het belang van een brede basisopleiding

Net voor de Kerst is -haast- geruisloos een belangrijke stap gezet: Met een brede landelijke werkgroep is een handreiking gepubliceerd op het geneeskundig opleidingscontinuüm. 

Jan den boon en joep elemansJan den Boon, voorzitter RvB Medisch Spectrum Twente en STZ-bestuurder (l) en Joep Elemans, programmamanager Talent en Opleiding STZ (r)

Net voor de Kerst is -haast- geruisloos een belangrijke stap gezet: Met een brede landelijke werkgroep is een handreiking gepubliceerd op het geneeskundig opleidingscontinuüm. In de uitgebrachte handreiking worden door studenten, a(n)iossen, PhD-studenten, opleiders en bestuurders concrete acties gedefinieerd om het opleidingstraject van student geneeskunde tot geneeskundig specialist fundamenteel te verbeteren. De handreiking, een vervolg op het eerder uitgebrachte visiestuk, is geïnitieerd door de NFU en mede ondertekend door STZ.

Met de handtekening onderschrijft STZ het belang van een verbreding van de opleiding van artsen. Joep Elemans, programmamanager Talent en Opleiding: “het maken van de juiste stap is voor een basisarts van essentieel belang. En voor STZ van strategisch belang. We zien dat de Anios-periode vaak steeds langer duurt. En we zien dat steeds meer basisartsen zich niet gaan specialiseren of zelfs de opleiding staken. En dat terwijl we juist gespecialiseerde artsen nodig hebben en vooral willen behouden voor de zorg. Het is daarom zeer belangrijk dat we basisartsen enerzijds helpen om de juiste keuze te maken en anderzijds voorzien van een bredere basis, zodat zij beter zijn voorbereid op multimorbiditeit.”

Jan den Boon, voorzitter RvB Medisch Spectrum Twente en STZ-bestuurder, onderstreept het belang van de handreiking: “Deze handreiking benadrukt opnieuw het belang van een brede basisopleiding en biedt concrete handvatten voor implementatie. Juist binnen een topklinisch ziekenhuis is deze verbreding uitstekend te realiseren.”

Visie

Het visiedocument van juni 2023 bevat zestien aanbevelingen binnen vier thema’s voor het aanscherpen van de opleiding van artsen. Hierbij ligt een extra focus op een bredere inzetbaarheid buiten ziekenhuismuren, zoals bij de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts maatschappij en gezondheid. Daarnaast is er aandacht voor de niet-patiëntgebonden rollen van artsen die nodig zijn om goede en passende zorg in de toekomst te blijven waarborgen, zoals duurzaamheid, e-health, bestuur & management en opleiden.

Link naar visiedocument

Handreiking

De handreiking “van aanbevelingen naar actie, een transparant opleiding continuüm waarin veelzijdige jonge artsen worden opgeleid”, biedt voorbeelden en best practices om de aanbevelingen uit het visiedocument te realiseren.  

Link naar handreiking

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl