20-03-2024

Met het principe 'de IC schaadt' naar betere zorg in het ETZ

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) heeft in overleg met zorgverzekeraars de afgelopen jaren gekozen voor een andere opzet van de Intensive Care (IC). Met als resultaat minder IC-bedden, meer werkplezier voor IC-verpleegkundigen en een beter toegankelijke afdeling. Tijdens het symposium ‘IC zonder muren’ op vrijdag 15 maart in het ETZ werden de resultaten van de nieuwe aanpak gepresenteerd.

Hans Kuijsten en Desiree BurgerGrondleggers en intensivisten Desiree Burger en Hans Kuijsten na afloop van het inspirerende symposium IC zonder muren

In het model ‘IC zonder muren’ wordt de kennis van de IC-verpleegkundigen ingezet op de reguliere verpleegafdelingen waardoor minder patiënten op de IC opgenomen hoeven te worden. Aanleiding voor het nieuwe model is het tekort aan IC- en andere verpleegkundigen en de toename van complexere patiënten in het ziekenhuis, waarbij steeds vaker een beroep gedaan wordt op de expertise van de IC.

Een van de grondleggers van ‘IC zonder muren’ is intensivist Hans Kuijsten: “We werden ons bewust dat een verblijf op de IC schadelijk is voor patiënten en hun naasten. De kwaliteit van overleven kreeg steeds meer aandacht. Ook wilden we voorkomen dat patiënten op de IC terecht kwamen. De oplossing die we bedachten was revolutionair: een kleinere IC.”

Inmiddels wordt algemeen aangenomen dat het voor patiënten beter is als ze op de reguliere verpleegafdeling kunnen blijven. ‘IC zonder muren’ maakt dat mogelijk. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de IC-verpleegkundigen. Het ETZ heeft vijftig van hen opgeleid als ‘Consultatief Intensive care Verpleegkundige’ (CIV). Zij worden boven formatie ingeroosterd en zijn de klok rond bereikbaar voor hun collega’s op de andere verpleegafdelingen. De CIV neemt aan bed geen taken of zorg over. Belangrijkste doel is het delen van expertise en het bieden van ondersteuning bij het klinisch redeneren. “Juist door deze assistentie van de CIV kan een patiënt op de reguliere afdeling blijven, maar toch zorg op IC-niveau krijgen”, aldus Kuijsten. “En het werkt. De CIV is dragende kracht achter ‘IC zonder muren’. En de meeste verpleegkundigen vinden het juist fijn om patiënten te kunnen helpen die meer intensieve zorg nodig hebben.”

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl