22-12-2023

Op naar een nieuw boeiend jaar

De (ziekenhuis-)zorg is volop in beweging. Uitdagingen te over. Wat zijn we trots op het feit dat we met elkaar deze uitdagingen aan gaan. 

Kerstkaart 2023 2

2023 was een enerverend en vooral bijzonder jaar. Met nieuwe verbindingen en nieuwe energie zijn we volop in bedrijf om onze ambitie, samen de transformatie versnellen, om te zetten naar krachtige daden. Daden waarin de topklinische zorg de kern vormt. Met prachtige visitaties en nieuwe STZ Topklinische ExpertiseCentra. Met een nieuw programma om talent te werven en te behouden. En met een grote inzet op het bundelen van toegepast wetenschappelijk onderzoek.

We kijken terug op een jaar waarin er vele bijeenkomsten plaatsvonden. Een grove schatting leert ons dat circa 10.000 STZ-ers binnen deze bijeenkomsten kennis hebben gedeeld, inspiratie hebben opgedaan en plannen van aanpak hebben omgezet naar actieplannen. Voor ons was het jaarevent op 12 oktober een hoogtepunt. Een enorme opkomst, interessante sprekers en verbindende sessies. We zagen inspirerende innovaties. Innovaties, die het opschalen meer dan waard zijn. Daar gaan wij het komende jaar voortvarend mee aan de slag.

Wij zien uit naar een nieuw boeiend jaar. Samen met u. Voor nu wensen we u mooie feestdagen en een hele fijne jaarwisseling.
Tot ziens in 2024!

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl