07-06-2024

Paul Blokhuis herbenoemd als voorzitter van STZ bestuur

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 7 juni 2024 heeft ingestemd met de herbenoeming van Paul Blokhuis als voorzitter van het STZ bestuur voor een tweede termijn.

Paul Blokhuis

Eind 2023 heeft het bestuur unaniem besloten om het herbenoemingsproces voor een tweede termijn per 1 juli 2024 te starten. Vooruitlopend op de statutenwijziging adviseerde het bestuur de ALV om de tweede termijn van Paul Blokhuis te verlengen tot vier jaar, eindigend op 1 juli 2028.

Met de instemming van de ALV is de herbenoeming van Paul Blokhuis een feit. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl