21-02-2024

STZ-kopstukken in BNR's Big Five over innovatieve zorg

In de week van 5 februari 2024 stond BNR's Big Five in het teken van zorginnovatie. Zowel Paul Blokhuis, voorzitter STZ, als Carina Hilders, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Reinier de Graaf ziekenhuis en bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam nam één aflevering voor hun rekening. 

Big five studio

Paul in big five

In een vijftal uitzendingen werd innovatieve ziekenhuiszorg besproken. Vijf uiteenlopende sprekers, maar over een aantal zaken was men het roerend eens: De sector móet innoveren om de zorg voor de patiënt én de zorgprofessional toekomstbestendig te maken. 

Paul Blokhuis ging in aflevering vier in op dat wat ná de innovatie komt: Een innovatie mag niet het best bewaarde geheim van een ziekenhuis zijn. De crux zit in het opschalen van innovaties. Pas dan kun je als samenwerkende ziekenhuizen de zorgtransformatie versnellen.

Ook Carina Hilders sprak in aflevering 5 over zorginnovatie. Zij benoemde de kracht van samenwerking en het nut van preventie. Carina Hilders vertelde over de Robotische Echocardiografie (hartecho), een innovatie uit het Reinier de Graaf (én winnaar van de STZ innovatiechallenge van 2023). Momenteel worden data verzameld rond deze hartecho. Carina pleit voor vermindering van regeldruk om opschaling van deze innovatie te versnellen. 

Ook de eerste drie afleveringen zijn zeker de moeite van het terugluisteren waard.

  • Maroeska Rovers, hoogleraar medische technologie en innovatie aan het Radboudumc en wetenschappelijk directeur van het TechMed centrum van de Universiteit van Twente. link naar aflevering 1
  • Dirk de Ridder, professor Neurochirurgie aan the University of Otago in Nieuw Zeeland. link naar aflevering 2
  • Aad de Groot, Directeur van zorgverzekeraar DSW. link naar aflevering 3
Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl