22-06-2023

STZ-ziekenhuizen stellen monitor acute zorg beschikbaar voor alle ziekenhuizen

Maandag 19 juni overhandigde Paul Blokhuis, bestuursvoorzitter van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) de STZ-monitor acute zorg aan Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Hiermee is de monitor acute zorg voor alle NVZ-ziekenhuizen beschikbaar. Voor elk ziekenhuis is nu op eenvoudige wijze inzicht te verkrijgen in de eigen kerngegevens acute zorg en deze te vergelijken met andere ziekenhuizen.

MONITOR 3a   online versie

Foto’s: Ad Melkert (l) en Paul Blokhuis (r) bij de overhandiging monitor Acute Zorg

Belangrijke impuls aan kwaliteitsverbetering

De monitor biedt een online dashboard waarop ziekenhuizen de kerndata acute zorg kunnen bekijken. Met de gegevens krijgen gebruikers inzicht in en (geanonimiseerde) benchmarking van kerncijfers over acute zorg. De monitor geeft een belangrijke impuls aan de kwaliteitsverbetering van acute zorg.

Paul Blokhuis: “STZ-ziekenhuizen leveren 24/7 acute zorg. Een belangrijke drijfveer achter de ontwikkeling van de monitor acute Zorg is de ambitie om sámen de zorgtransformatie te versnellen. Dat doen we niet door kengetallen voor onszelf houden. Dat doen we door op te schalen en te delen. Door deze monitor breed in te zetten, kunnen we data bijeenbrengen en élk ziekenhuis de mogelijkheid bieden om de eigen data te vergelijken met de (anonieme) benchmark.”

Meerwaarde regionale en landelijke beleidsontwikkeling

Ad Melkert: “Acute zorg is één van de strategische thema’s van de NVZ en heeft een prominente plek gekregen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het debat in de acute zorg dient te worden gevoerd op basis van onderbouwend feitenmateriaal. De monitor acute zorg gaat helpen om ziekenhuizen in staat te stellen feitelijke data rond acute zorg te verkrijgen.”

Monitor biedt inzicht en benchmarkmogelijkheden

De monitor biedt inzicht in het aantal en aandeel acute opnamen en acute verrichtingen. Alle cijfers van het eigen ziekenhuis kunnen worden vergeleken met de gemiddelde cijfers van de algemene ziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en UMC’s. Voor specifiekere inzichten kan de informatie verder worden gefilterd op bijvoorbeeld specialisme, diagnose(groep), leeftijdsgroep van patiënten en/of specifieke zorgactiviteiten.

De data in de monitor zijn afkomstig uit het medische deel van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Dit betekent dat de monitor niet leidt tot aanvullende registratielast bij zorgprofessionals en andere medewerkers.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl