06-07-2023

Team STZ versnelt met nieuw talent

Om sámen de zorgtransformatie te versnellen is een sterk fundament nodig. We zijn blij aan te kunnen kondigen dat het Team STZ is uitgebreid met nieuwe talenten.

Danique en Ilon

Danique Roodnat (linksboven) is per 15  juni 2023 gestart als programmamanager innovatie en transformatie. Danique heeft een achtergrond in gezondheidswetenschappen en gezondheidseconomie en heeft veel ervaring op het snijvlak van zorg, ICT en het aanjagen van (organisatie)transformatie. De laatste jaren heeft Danique een managementpositie bekleed bij Medipoint. Daar rondt zij de komende maanden haar werkzaamheden af zodat zij vanaf 1 september fulltime aan de slag kan. 

Ilon Metaal (rechtsboven) is sinds 1 juni als bestuurssecretaris én als programmamanager topzorg aan STZ verbonden. Ilon is van huis uit psycholoog en heeft een achtergrond in HR en gezondheidsmanagement. De laatste zeven jaar is Ilon als bestuurssecretaris werkzaam geweest bij het Spaarne Gasthuis. 

We zijn ontzettend blij met Danique en Ilon!

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl