05-04-2023

Uitnodiging voor JongSTZers:  LEF! op 2 juni

Heleen Lameijer is op 2 juni de dagvoorzitter. Zij interviewt Paul Blokhuis en Marjoleine van der Zwan. Samen gaan ze in op de ambitie van STZ om zorgtransformatie te versnellen en wat dit betekent voor de jonge
(zorg)professional.

Vervolgens neemt Heleen alle deelnemers mee naar haar eigen verhaal over lef en van DROMEN naar DOEN.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl