21-02-2024

Update CWTS analyse: wetenschappelijke impact van STZ

We zijn ontzettend blij dat de Algemene Ledenvergadering akkoord is gegaan met een nieuwe CWTS-analyse. Met deze ‘Bibliometric research performance analysis’ zal gekeken worden naar de wetenschappelijke impact van de STZ-ziekenhuizen.

In onze kennisbank vind je de 'oude  CWTS-analyse. 

Knipsel

Het onderzoek zal naar de performance kijken in de jaren 2013 – 2023. In het rapport wordt zowel de gezamenlijke output als ook de impactfactor per ziekenhuis benoemd. Daarnaast wordt het ‘collaboration profile’ in kaart gebracht. (ook weer zowel op geaggregeerd als op individueel niveau). In deze editie zal ook in kaart gebracht worden hoeveel kosten een individueel ziekenhuis maakt aan ‘Open Acces’. 

Net als in eerdere edities wordt het onderzoek uitgevoerd door het Centre for Science and Technology Studies van de Leiden University. Het rapport verwachten we in de zomer van 2024. 

We zetten in op een prachtig onderzoek met waardevolle resultaten. Zowel voor de individuele ziekenhuizen als ook voor de vereniging STZ!

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl