27-06-2022

Vooruitkijken, eerste strategische sessie bestuur STZ

Op 23 juni is het bestuur van de STZ bijeengekomen voor hun eerste strategische sessie. Met aanstaand voorzitter Paul Blokhuis, directeur a.i. Marjoleine van der Zwan, ondersteund door de medewerkers van het bureau kijkt STZ met een frisse blik en inspiratie naar de toekomst.

Fotografie: maartenschot.com

Ze starten vanuit een stevige basis. Tijdens de ALV in de ochtend is de financiële jaarrekening goedgekeurd en hebben de leden de nieuwe bijzonder hoogleraar Innovatie en Transformatie in de zorg, Anne Marie Weggelaar, ontmoet.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl