06-06-2023

What matters to you? blijft een belangrijke vraag!

Na Noorwegen, Schotland, Amerika en België, heeft STZ in 2018 het initiatief genomen om namens Nederland de ‘What matters to you?’ beweging in Nederland groot te maken. Op 6 juni, de internationale ‘What matters to you?’ dag wordt er stilgestaan bij het stellen van die belangrijke vraag.

Van What’s the matter naar What matters to you?

Kwaliteit van zorg heeft niet alleen te maken met het verlenen van de beste zorg vanuit medisch oogpunt (“What’s the matter?”), maar  er moet ook worden stilgestaan bij de persoonlijke zorgen en behoeften van de patiënt (“What matters to you?”). Als zorgprofessionals willen we zorgvuldige, vriendelijke en menselijke interacties bevorderen. Het stellen van de vraag "Wat is belangrijk voor jou?" heeft te maken met het begrijpen van wat voor een individu belangrijk is in zijn of haar leven. Het gaat erom betekenisvolle gesprekken te voeren met individuen en hun families en verzorgers.

STZ zette zich van 2018 tot en met 2020 samen met diverse STZ-ziekenhuizen en in- en -externe partners in om deze dag tot een succes te maken. Een speciale dag met extra aandacht voor de stem van de patiënt en focus op wat voor hem/haar belangrijk is. De website www.whatmatterstoyou.nl bestaat niet meer. STZ heeft er vertrouwen in dat dit prachtige initiatief zelfstandig door zal gaan met behulp en inzet van de talloze zorgprofessionals in ons land.


Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl