Samenwerkende
Topklinische Ziekenhuizen
Onze missie

 De topklinische ziekenhuizen versnellen samen de transformatie naar toekomstbestendige en hoogstaande ziekenhuiszorg. 

Samen de transformatie versnellen

Met de 27 samenwerkende topklinische ziekenhuizen werken we er iedere dag aan dat patiënten 24/7 overal in Nederland kunnen rekenen op de best mogelijke ziekenhuiszorg. Voor hun acute én complexe zorgvragen. 
We creëren met dit hoge zorgniveau een optimale omgeving voor opleiding en toegepast wetenschappelijk onderzoek.
Door continu te werken aan inhoudelijke en organisatorische zorgvernieuwing bouwen we - met elkaar én in verbinding met partners in de regio - vandaag aan de ziekenhuiszorg van morgen.

STZ Pijlers & Kernthema's
ACTUEEL

Team STZ versterkt

13-03-2023

Om de ambities van de STZ-huizen te verwezenlijken, wordt het fundament versterkt. We zijn blij aan te kunnen kondigen dat het Team STZ is uitgebreid met twee talenten.

Sámen de transformatie versnellen: ambitie 2023 - 2027

17-02-2023

Met het ambitiedocument 2023 - 2027 presenteren de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen een vervolg op eerdere strategische verkenningen en een antwoord op de grote uitdagingen in de zorg. De missie voor de komende jaren luidt: De topklinische ziekenhuizen versnellen samen de transformatie naar toekomstbestendige en hoogstaande ziekenhuiszorg.

Gezamenlijke visie op regionaal opleiden voor de dokters van morgen

06-02-2023

Medisch-specialistische vervolgopleidingen vinden steeds meer plaats binnen regionale netwerken met meerdere opleidingsinstellingen. Zo kunnen aiossen (artsen in opleiding tot specialist) optimaal gebruik maken van de kennis en expertise in de regio. Dat vraagt om een breed gedragen visie op regionaal opleiden. Ziekenhuizen, aiossen en medisch specialisten hebben daarvoor de handen ineengeslagen.
Op 30 januari werd een gezamenlijke visie op regionaal opleiden gepubliceerd door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en De Jonge Specialist (DJS).

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl