Banner lindsay henwood 7 kRuX1hSXM unsplash
acute zorg actueel

Acute Zorg

De basis

Met de samenwerkende topklinische ziekenhuizen werken we er iedere dag aan dat patiënten 24/7 overal in Nederland kunnen rekenen op de best mogelijke ziekenhuiszorg. Voor hun acute zorgvragen. De STZ-ziekenhuizen geven het voorbeeld in de wijze waarop in de toekomst passende acute zorg in Nederland georganiseerd wordt, en zijn zo leidend bij de transitie. En dat is nodig, want de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op:

  • er is een snelle toename van beleidsdocumenten en richtlijnen van diverse partijen;
  • het schaarsteprobleem aan (m.n. gekwalificeerd verpleegkundig) zorgpersoneel is verder toegenomen;
  • de COVID-19 pandemie;
  • de val en formatie van een nieuw kabinet en regeerakkoord.

Om snel up-to-speed te zijn over de laatste stand van zaken rond acute zorg is er een ‘levend’ document; het basisdocument STZ 24/7 topklinische & complexe acute zorg. U vindt het basisdocument hier.

In het document vindt u een tijdlijn naar alle relevante documenten en beleidsstukken op het gebied van acute zorg; een organogram en een handige planning. Alle standaarden en richtlijnen Acute Zorg zijn bij elkaar gebracht in een overzichtelijk stuk. In 2022 zijn– in een aantal regiobijeenkomsten - de belangrijkste beleidslijnen en beleidsvoornemens voor de STZ-Ziekenhuizen geformuleerd. 

snel bijlezen? klik hier voor alle actuele stukken

Monitor Acute Zorg

STZ ontwikkelde de STZ Monitor Acute Zorg.  Voor elk ziekenhuis is nu op eenvoudige wijze inzicht te verkrijgen in de eigen kerngegevens acute zorg en deze te vergelijken met andere ziekenhuizen. De monitor biedt een online dashboard waarop ziekenhuizen de kerndata acute zorg kunnen bekijken. Met de gegevens krijgen gebruikers inzicht in en (geanonimiseerde) benchmarking van kerncijfers over acute zorg. De monitor geeft een belangrijke impuls aan de kwaliteitsverbetering van acute zorg. De monitor biedt inzicht in het aantal en aandeel acute opnamen en acute verrichtingen. Alle cijfers van het eigen ziekenhuis kunnen worden vergeleken met de gemiddelde cijfers van de algemene ziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en UMC’s. Voor specifiekere inzichten kan de informatie verder worden gefilterd op bijvoorbeeld specialisme, diagnose(groep), leeftijdsgroep van patiënten en/of specifieke zorgactiviteiten.

De MSZ-monitor acute zorg is bereikbaar via  https://maz.dhd.nl en via 'Mijn producten & diensten' in Mijn DHD. Om toegang te krijgen tot de monitor moet u inloggen met een gebruikersaccount.

Opnamen verloskunde en gynaecologie

Kleinerpanos teloniatis cDvFqyqH7b4 unsplash

ambitie acute zorg en visitatie

Dandelion gb2e2c34e5 1920

samenwerken en verbinden acute zorg

Kleiner maxime lebrun 1o2071GOVp0 unsplash

transformatie acute zorg versnellen

Bestuursleden

Hans Kuijsten

Bestuurslid acute zorg & internist en intensivist Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

info@stz.nl

Programmamanager / Beleidsadviseur

Jan van Dam

Programmanager / Beleidsadviseur pijler topklinische zorg, acute zorg, visitaties

j.vandam@stz.nl
Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl