Banner lindsay henwood 7 kRuX1hSXM unsplash
ambitie acute zorg en visitatie

Ambities Acute Zorg

De STZ profileert zich met een scherp profiel naar de externe omgeving. We definiëren leidende (lokale) verbeterdoelen, organisatiestructuren (zoals bv MDO supervisoren op de SEH) en een (regie-)rol in de regio. Voor STZ is de samenwerking op het niveau van subregio’s en ROAZ-regio-overstijgend erg belangrijk. De STZ-focus ligt op complexe zorg; deze is per definitie 24/7 en niet in deeltijd. Acute zorg in de STZ-ziekenhuizen is drempelloos en beschikbaar.                                                                                          

Onze ambities zijn dan ook;

  • Het 24/7 zorgaanbod acute zorg is regionaal gegarandeerd.
  • Acute zorg is drempelloos in tertiaire functies voor regionale ziekenhuizen.
  • Er is 24/7 een integrale patiëntenbenadering met mogelijkheid tot direct MDO op afroep op stafniveau, verankerd in het zorgproces.
  • De SEH-poort en de interne spoedzorg zijn uniform georganiseerd als integraal onderdeel van de acute as.
  • Spoedzorg is de werkplaats voor het integreren van de topklinische thema’s opleiden, wetenschap, leren, innoveren en continu verbeteren.
  • Patiënt en medewerker zijn betrokken en hebben een rol in procesoptimalisatie van de acute zorgketen.
  • Koploper in ambitie t.a.v. innovatie en transformatie acute zorg. 

Visitatiecriteria

Om de focus op 24/7 topklinische en complexe acute zorg scherp te houden, hanteren de STZ-ziekenhuizen een vijfjaarlijkse visitatiecyclus. Het thema 24/7 topklinische en complexe acute zorg moet dan voldoen aan deze criteria. In de criteria op het gebied van acute zorg ligt de nadruk op een identieke kwaliteit van zorg van de acute en 24/7 zorg ‘around the clock' en een actieve leidende rol in de regio. In het basisdocument vind je alle criteria.

Kleiner steve johnson 4p3fGgu9tgc unsplash

acute zorg actueel

Dandelion gb2e2c34e5 1920

samenwerken en verbinden acute zorg 

Kleiner maxime lebrun 1o2071GOVp0 unsplash

transformatie acute zorg versnellen

Bestuursleden

Hans Kuijsten

Bestuurslid acute zorg & internist en intensivist Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

info@stz.nl

Programmamanager / Beleidsadviseur

Jan van Dam

Programmanager / Beleidsadviseur pijler topklinische zorg, acute zorg, visitaties

j.vandam@stz.nl
Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl