Banner lindsay henwood 7 kRuX1hSXM unsplash
samenwerken en verbinden acute zorg

Integratie essentieel

Voor de STZ-ziekenhuizen staat integratie van de acute visie voorop. 24/7 topklinische en complexe acute zorg is volledig geïntegreerd met de overige bouwstenen en het raamwerk van STZ. De kracht van de acute functie zit in de synergie met het talent- en opleidingstraject, het bundelen van wetenschap, de topklinische functie en de ontwikkeling van innovatie en transformatie.

Samenwerking voorop

Om drempelloos te zijn voor ketenpartners, het MDO op afroep op stafniveau te kunnen organiseren en de werkwijze van de “poort” en de interne eerste hulp te uniformeren is uitstekende samenwerking vereist. Dat gaat verder dan alleen de organisatie binnen het eigen ziekenhuis. De aanpak van de STZ-ziekenhuizen is er één van inclusiviteit: samen met ketenpartners, regiopartners, koepelorganisatie en stakeholders wordt de zorgtransformatie vormgegeven.

Deze zorgtransformatie is er een waarbij de patiënt nadrukkelijk invloed heeft op de zorg en de individuele medewerker invloed heeft op de spoedzorgketen. 

STZ onderhoudt nauwe contacten met 

   • NVZ en SAZ
   • LNAZ
   • NFU
   • ACM
   • Zorginstituut
   • DHD
   • NVSHA
   • NVIC

Hier vindt u het NVZ position paper over acute zorg. 

Kleiner steve johnson 4p3fGgu9tgc unsplash

acute zorg actueel

Kleinerpanos teloniatis cDvFqyqH7b4 unsplash

ambitie acute zorg en visitatie

Kleiner maxime lebrun 1o2071GOVp0 unsplash

transformatie acute zorg versnellen

Bestuursleden

Hans Kuijsten

Bestuurslid acute zorg & internist en intensivist Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

info@stz.nl

Programmamanager / Beleidsadviseur

Jan van Dam

Programmanager / Beleidsadviseur pijler topklinische zorg, acute zorg, visitaties

j.vandam@stz.nl
Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl